Engelsk målsprog

Engelsk

Language Combinations

STP’s arbejde til engelsk varetages af de af vores interne sprogmedarbejdere, der har engelsk som modersmål, og vores projektledere. Sammen har de faglige kvalifikationer, kompetencer og erfaring inden for følgende kildesprog: Dansk, fransk, hollandsk, islandsk, italiensk, norsk, russisk, spansk, svensk og tysk.

Vores arbejde til engelsk foregår primært fra de nordiske sprog og fra fransk og tysk, selvom vi i 2013 oversatte fra mere end 30 fremmedsprog til engelsk, hvilket i alt blev til over 9 millioner ord. Vi oversætter også regelmæssigt fra de øvrige kildesprog nedenfor, men i knap så store mængder. I kraft af vores freelancekontakter dækker vi alle de større sprog i verden og også mange mindre kendte.

 • Arabisk
 • Bosnisk
 • Bulgarsk
 • Kinesisk (forenklet og traditionelt)
 • Tjekkisk
 • Dansk
 • Hollandsk
 • Estisk
 • Farsi
 • Finsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Hebraisk
 • Ungarsk
 • slandsk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Lettisk
 • Litauisk
 • Norsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Slovensk
 • Spansk
 • Svensk
 • Thai
 • Tyrkisk

Listen er ikke udtømmende. Andre kildesprog kan muligvis arrangeres ved forespørgsel.

About the language

Se også Wikipedia-siden om engelsk.

Engelsk er et af de mest udbredte og mest talte sprog i verden. Sprogets historie går tilbage til det 5. århundrede, da tre stammer, anglerne, sakserne og jyderne, krydsede Vesterhavet fra det, der i dag er Danmark og Nordtyskland.

I dag findes der utallige større og mindre variationer af engelsk, og de største forskelle kan tilskrives fysisk placering og har indflydelse på ordforråd, grammatik, talemåder, dialekter osv. Hovedvariationerne er amerikansk engelsk, britisk engelsk, australsk/newzealandsk engelsk, canadisk engelsk, caribisk engelsk og sydafrikansk engelsk. STP oversætter hovedsageligt til britisk engelsk og i mindre udstrækning til amerikansk engelsk.

Style guide

STP har sin egen styleguide for britisk engelsk, som alle vores oversættere tilstræber at følge i deres arbejde, medmindre der foreligger en kunde- eller projektspecifik styleguide, som har forrang.

Language assets

Eftersom STP er specialiseret i et udvalgt antal sprog, har vi et stærkt kommercielt og fagligt grundlag for at investere i omfattende referencematerialer, sproglige såvel som fagspecifikke, til vores kontorer.

Vi har en stor samling generelle ordbøger og fagordbøger i elektronisk eller trykt format, der er tilgængelige for alle vores interne oversættere. Vores kunder er altid velkomne til at spørge, hvilke specifikke referencematerialer vi har benyttet i forbindelse med en bestemt oversættelse.

Eftersom STP har været i branchen siden 1995 og har investeret i teknologi fra et tidligt tidspunkt samt opnået et betydeligt driftsomfang, har alle vores interne oversættere i dag adgang til serverbaserede oversættelseshukommelser med flere millioner ord, som vi tidligere selv har oversat, eller som er blevet tilføjet via andre offentligt tilgængelige referencekilder som f.eks. EU, European Medicines Agency og Microsoft.

For sprogkombinationerne dansk-engelsk, norsk-engelsk og svensk-engelsk har vi 30-40 millioner ord med denne type indhold i vores egne serveroversættelseshukommelser. For andre kildesprog er mængderne noget lavere, men dog stadig betydelige, hvad angår de mest populære sprog. Disse serveroversættelseshukommelser er en enormt værdifuld inspirationskilde til terminologi for vores interne oversættere.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.