Sprog

Ca. 80 % af al tekst, STP oversætter, er til de nordiske sprog.

Introduktion

Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor en oversættelse til et af vores nordiske sprog er kortere end den engelske kilde, hvorfor orddelingen er anderledes, eller hvorfor ord og endda produktnavne er blevet bøjet. Under disse sproglink finder du oplysninger om de sprog, vi arbejder med, og et udvalg af almindelige grammatik- og tegnsætningsregler.

Generelt indeholder en tekst på et af de nordiske sprog færre ord end en tilsvarende tekst på engelsk. Det skyldes først og fremmest brugen af sammensatte navneord (ord, der er skrevet sammen) og, for det finske sprogs vedkommende, syntetisk i stedet for analytisk grammatik. Vi anslår normalt, at en dansk, norsk eller svensk tekst har 10-20 % færre ord end en tilsvarende engelsk tekst, mens en finsk tekst anslås at have op til 40-50 % færre ord end en tilsvarende engelsk tekst.

Nordiske målsprog

Engelsk målsprog

english

Andre målsprog

STP står altid gerne til rådighed for andre oversættelsesbureauer, der har brug for at få udført opgaver fra engelsk til andre målsprog på ad hoc-basis. Send en forespørgsel til Click here to show our email address.

Fagområder og dokumenttyper

STP oversætter jævnligt tekster fra mange forskellige specialiserede fagområder, bl.a. de nedenfor anførte. Overordnet ligger de største mængder tekst inden for områderne teknik, herunder bilteknik og it/forbrugerelektronik, økonomi, jura, handel, medicin, turisme og rejser. Yderligere oplysninger om vores oversættelseserfaring inden for specifikke fagområder fås på anmodning.

Arkitektur, bilteknik, bioteknologi, bygningsingeniørarbejde, computernetværk, e-handel, elektroteknik, e-læring, energi, EU, forbrugerelektronik, forretningsaktiviteter, forsikring, føde- og drikkevarer, handel og transport, helbred og sikkerhed, husholdningsartikler, informations- og søgetjenester, jernbane, jura, kemi, kommunikation, konstruktion, kontorudstyr, kraftværksindustri, landbrug, luftfart, maskinteknik, medicin, militær, miljø, minedrift, musikinstrumenter, møbler, olie og gas, personaleressourcer, regering og politik, regnskab og revision, shipping, skovbrug, skønhedsprodukter/kosmetik, sociale netværk, software, sport og fritid, turisme og rejser, underholdningsindustri, undervisning og uddannelse og økonomi.

De tekster, vi oversætter, anvendes til mange forskellige formål, er oprettet i mange forskellige dokumenttyper og udgives på mange forskellige måder. Her følger en liste over nogle af de mest almindelige dokument-/indholdstyper, vi arbejder med.

Adfærdskodeks, aktionærbrev, bog, brochure, brugergrænseflade, brugermanual, brugervejledning, brugsanvisning, central investorinformation, certifikat, diasshow, e-læringsmateriale, emballage, ERP-dokument, etiketter, forenklet prospekt, forsikringspolice, fuldt prospekt, grafik/multimedier, juridisk aftale, klinisk undersøgelse, kontrakt, kursus-/undervisningsmateriale, licitationstilbud, lovdokument, manual til medicinsk udstyr, markedsførings-/reklamemateriale, markedsundersøgelse, mødereferat, nyhedsbrev, onlinehjælp, patent, pressemeddelelse, produktegenskabsresume, produktinformationsdokument, rapport, renskrift, retstvist, sikkerhedsdatablad, slutbrugerlicensaftale, spørgeskema, teknisk manual, tekststrenge/-liste, værkstedsmanual, website, årsberetning.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.