Transskription

STP bliver af og til bedt om at transskribere lydoptagelser på forskellige sprog.

Vi udfører gerne denne type opgave, som vi fakturerer for på timebasis. Alle vores sprogmedarbejdere er hurtige på tastaturet og transskriberer normalt udelukkende på deres modersmål, så der sikres optimale færdigheder, hvad angår forståelsen af de talte ord.

Det kan variere meget, hvor lang tid det tager at transskribere et minuts lydoptagelse afhængig af optagelsens natur, f.eks. om der er en eller flere talere involveret, om det er en monolog, en dialog eller en gruppesamtale, hvor tydelig og sammenhængende talen er, optagelsens kvalitet og transskribentens tastehastighed i tegn eller ord pr. minut. Typisk vil vi kunne transskribere 8-15 minutters lydoptagelse i timen.

Vi kan transskribere fra de mest almindelige lyd- og videoformater og leverer transskriptionen med et minimum af formatering i et hyppigt anvendt filformat til tekst- eller ordbehandling.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.