Projektstyring

Her følger en kort skitse af STP’s projektstyringsarbejdsgang.

Projektplanlægning

Vores projektleder overvejer, hvilke ressourcer der kræves for at udføre projektet, og sender arbejdet til den eller de bedst egnede oversættere og korrekturlæsere i henhold til deres erfaring og kapacitet. Projektlederen identificerer de tekniske ressourcer, der kræves for en tilfredsstillende udførelse af projektet, og sørger for, at disse er tilgængelige for oversætterne og korrekturlæserne. Projektlederen sender et tilbud til kunden og bekræfter arbejdet skriftligt.

Projektudførelse

Projektet udføres i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i STP’s interne projektstyringsprocedurer og oversættelsesarbejdsgange. Projektlederen registrerer alle relevante projektoplysninger i vores projektstyringsdatabase og fører tilsyn med projektet på alle stadier for at sikre, at oversættelsen udføres i henhold til projektspecifikationen, leveres til tiden og faktureres korrekt.

Vurdering af kvaliteten

Kvaliteten af de oversættelsestjenester, STP leverer, overvåges gennem løbende vurderinger og tjeklister til kvalitetskontrol, der udfyldes efter hvert projekt, gennem årlige kundetilfredshedsundersøgelser og gennem analyser og rapportering af kundefeedback. Korrigerende tiltag iværksættes om nødvendigt, og kvalitetsstyringssystemet gennemgås årligt for at identificere eventuelle mangler, der kan nødvendiggøre en justering af vores politik.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.