Oversættelse

I overensstemmelse med STP’s certificering i henhold til BS EN 15038-standarden udfører vi oversættelse som en professionel disciplin, der kræver et højt kvalifikationsniveau.

Vi har ikke tilladelse til at citere direkte fra 15038-standarden, så her følger en omskrivning af standardens ordlyd.

Oversætteren overfører betydningen i kildesproget til målsproget med henblik på at producere en tekst, der er i overensstemmelse med reglerne for målsprogets sprogsystem, og som opfylder de relevante projektinstruktioner.

I løbet af processen er oversætteren opmærksom på følgende:

  • a) Korrekt fagterminologi, kundespecifik terminologi eller anden udleveret terminologi samt terminologisk konsekvens i hele oversættelsen.
  • b) Grammatik, herunder syntaks, stavning, tegnsætning, typografisk syntaks og diakritiske tegn.
  • c) Leksikalsk kohæsion og fraseologi.
  • d) Efterlevelse af en eventuel styleguide, der ligger til grund for arbejdet, herunder stilleje og sprogvarianter.
  • e) Lokale konventioner og regionale standarder.
  • f) Formatering, dvs. formatering af målsprogsdokumentet skal modsvare formateringen i kildesprogsdokumentet.
  • g) Tilsigtet målgruppe og formål med oversættelsen

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.