Korrekturlæsning

Når STP’s kunde har bestilt korrekturlæsning af den oprindelige oversættelse, udføres arbejdet som beskrevet nedenfor af en anden, uafhængig sprogmedarbejder, der har den nødvendige kompetence på kilde- og målsproget.

Korrekturlæseren kontrollerer, om oversættelsen er egnet til formålet, og sammenligner målteksten med kildeteksten for at bekræfte, at den er fuldstændig, formidler den rigtige betydning, er konsekvent og anvender korrekt terminologi og stilleje.

Korrekturlæseren retter alle fejl i betydning, forståelse, stavning, grammatik og tegnsætning og kontrollerer samtidig, at teksten er utvetydig og flyder godt. Derudover tilstræbes en forbedring af stil og idiomatisk kvalitet, hvis det er nødvendigt.

Selvom korrekturlæseren normalt ikke gentager oversætterens terminologiske research eller dobbelttjekker fagspecifik terminologi, vil han/hun reagere spontant på terminologi i oversættelsen, der umiddelbart virker forkert.

STP påtager sig også korrekturlæsning af oversættelser, der ikke er udført af os selv. Arbejde af denne type faktureres ud fra det faktiske tidsforbrug, hvilket meddeles ved levering. Vi kan ikke påtage os korrekturlæsningsopgaver med fast eller forudbestemt tidsbegrænsning. Det anslås, at en korrekturlæser kan læse ca. 1.300-1.500 ord i timen, men tallet kan variere væsentligt afhængig af oversættelsens kvalitet, emneområdet og tekstformatet. Hvis oversættelsens kvalitet er ringe, forsøger vi altid at underrette kunden om dette, så snart det konstateres. Herefter kan kunden beslutte, om oversættelsen skal sendes tilbage til den oprindelige oversætter, eller om der skal afsættes mere tid til korrekturlæsningen. Korrekturlæsningen udføres altid med en formodning om, at oversætteren har undersøgt og er ansvarlig for al terminologi. Korrekturlæseren dobbelttjekker ikke terminologi, medmindre han eller hun får mistanke om, at en term er forkert. Vi anbefaler, at alle korrekturlæserens ændringer godkendes af den oprindelige oversætter, og at eventuelle spørgsmål stilles til denne.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.