Intern træning

c1

Indslusning

Alle nye medarbejdere hos STP gennemgår en uges indslusningsperiode med oplæring, hvor de præsenteres for STP som virksomhed samt STP’s processer og arbejdsgange og de værktøjer, som oversætterne eller projektlederne anvender dagligt. Nye medarbejdere får også mulighed for at følge et mere erfarent teammedlem, så de kan få indblik i detaljerne i STP’s produktionsarbejdsgange gennem praktiske projekter.

En stor del af oplæringen fokuserer på CAT-værktøjer og brugen af dem på en optimal, effektiv måde. Under oplæringen får nyansatte hos STP kendskab til historien bag og den aktuelle situation på markedet for oversættelsesværktøjer samt praktisk anvendelse af disse værktøjer i et dynamisk produktionsmiljø. Hovedformålet med elementet af CAT-værktøjer i vores indslusningsperiode er at lære nyansatte at forstå og mestre nøglekoncepterne, ressourcerne og arbejdsgangen i memoQ, der er et af de største CAT-værktøjer. Når først grundprincipperne er på plads, er det nemt for selv en relativt nyansat medarbejder at begynde at bruge andre CAT-værktøjer, og det er en vigtig færdighed hos STP.

c1

Oversættertræning

Oversættere hos STP håndterer oversættelsesprojekter inden for en bred vifte af fagområder og på tværs af mange forskellige teksttyper. De anvender forskellige CAT-værktøjer afhængig af projektets egenskaber og vores kunders krav. Intern træning tilbydes jævnligt f.eks. på fagområderne it, økonomi og medicin samt i bedste praksis-arbejdsgange og analyse-, CAT- og produktivitetsværktøjer. Al træning optages og ledsages af brugervenlige instruktioner og brugervejledninger, der er tilgængelige for både interne og eksterne leverandører.

Projektledertræning

STP’s projektledertræning er fokuseret på effektiv kundeservice og optimeret brug af CAT-værktøjer i forberedelsen af oversættelsesprojekter samt avanceret problemløsning og fejlfindingsfærdigheder. Videreformidling af færdigheder og viden fremmes med månedlige projektledermøder og casestudier om krævende projekter præsenteret af andre projektledere.

De fleste af STP’s projektledere har en uddannelse inden for oversættelse. De opfordres ikke kun til at sætte sig ind i projektstyringsdelen af teknologi- og produktivitetsværktøjerne, men også til at forstå og hjælpe oversætterne i deres daglige sproglige arbejde.

c1

Ledelsestræning

De fleste medlemmer af STP’s ledelse deltager regelmæssigt i branchearrangementer som konferencer, rundbordsmøder, forummer og workshops for at sikre, at vi altid holder os ajour med udviklingen i branchen. Vi tilstræber en god balance mellem færdigheder, hvad angår de kommercielle, tekniske, markedsføringsmæssige, personalemæssige, faglige, kvalitative og præstationsmæssige aspekter, der er forbundet med driften af et oversættelsesbureau. For at fordybe os yderligere i specifikke områder, som vi finder interessante eller udfordrende, anvender vi selvstudiummaterialer online og fagbøger, og vi hyrer også somme tider eksterne konsulenter til at vurdere vores viden og præstation og pege os i den rigtige retning. Vi har nære relationer med vores revisorer og virksomhedens økonomiske rådgiver, så der altid sikres en klog og ansvarlig økonomistyring.

c1

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.