Eksterne leverandører

Vi værdsætter og plejer de stærke bånd, vi har til vores dygtige eksterne leverandører, hvoraf mange er tidligere interne oversættere og/eller har samarbejdet med os i over ti år.

For disse samarbejdspartnere stiller vi et stort støttenetværk af imødekommende og hjælpsomme projektledere til rådighed sammen med erfarne interne oversættere, nyttige FAQ-dokumenter online og en aktivt involveret erfaren ledelse med indgående kendskab til den seneste tekniske og handelsmæssige udvikling i oversætterbranchen.

Kvalifikationskrav og registrering

STP har over tusind aktive profiler i leverandørdatabasen, og af disse udfører over 200 arbejde for os hver måned.

c1

Ligesom det er tilfældet med vores interne oversættere, udvælges vores eksterne leverandører ud fra deres formelle uddannelseskvalifikationer og erhvervserfaring. Kvalifikationskravene er de samme som fremgår af ISO 17100 -standarden for oversættelsestjenester for at sikre, at de nødvendige kompetencer er opnået gennem en eller flere af følgende:

• en anerkendt kandidatgrad i oversættelse (eller uddannelse på universitetsniveau)

• lignende kvalifikation i et andet fag og to års oversættelseserfaring

• mindst fem års oversættelseserfaring

Før en ny ekstern leverandør optages i vores database, vurderer vi hans eller hendes cv for at fastslå, om graden af kvalifikationer og erhvervserfaring er tilstrækkelig til at opfylde kravene i ISO 17100. Cv’et arkiveres derefter, og de personlige oplysninger indføres i vores projektstyringsdatabase sammen med et resume af personens erfaring og kvalifikationer, specialområder, takster, it-færdigheder osv. Efterfølgende kan vi vælge de mest egnede oversættere til de enkelte opgaver.

Nye eksterne leverandører kan blive bedt om at udføre en lille prøveoversættelse, der vurderes af en af vores erfarne interne oversættere. Herefter korrekturlæses de første oversættelser som minimum, og kommentarer fra korrekturlæsningen videregives til oversætteren og vores projektledere. Formålet med disse indledende korrekturlæsninger er at bekræfte, at oversætteren har kompetencer inden for oversættelse, lingvistik, tekstforståelse, baggrundsundersøgelser, kultur og teknik, der mindst modsvarer deres kvalifikationer og erhvervserfaring.

Hvis du er freelancer og gerne vil optages i vores oversætterdatabase, bedes du sende os en e-mail med dit cv vedhæftet.

Vilkår og betingelser for leverandører, inkl. fortrolighedsaftale

Når eksterne leverandører indsender deres data til STP med henblik på optagelse i vores leverandørdatabase, accepterer de samtidig vilkårene og betingelserne i vores rammeaftale. Accept og overholdelse af disse vilkår og betingelser er gældende under hele samarbejdet med STP og for hver eneste opgave, leverandørerne udfører for os. Yderligere specifikke vilkår og betingelser, der gælder for hver opgave, er anført i den købsordremail, der sendes til leverandørerne fra STP’s projektledere.

Retningslinjer for oversættelse og korrekturlæsning

STP’s retningslinjer for oversættelse og korrekturlæsning vejleder både interne og eksterne sprogmedarbejdere i vores arbejdsmetoder. De definerer aftalemæssige krav til eksterne oversættere og giver vejledning og løsninger til bedste praksis vedrørende arbejdsgange, brug af referencemateriale og sprogressourcer.

Her er et uddrag fra retningslinjerne, der beskriver den typiske arbejdsgang for en tjeneste, der opfylder EN 15038-standarden. Du kan læse hele dokumentet ved at klikke her (åbnes under en anden browserfane).

Oversætteren modtager ordrebekræftelse og oversættelsesmateriale via e-mail fra projektlederen.

Oversætteren oversætter i henhold til instruktionerne ved hjælp af oversættelseshukommelsen, referencematerialet og andre tilgængelige materialer. Oversætteren korrekturlæser sit eget arbejde.

Oversætteren afleverer oversættelsen til projektlederen, der sender den videre til korrekturlæseren.

Korrekturlæseren gennemgår oversættelsesinstruktionerne og det tilgængelige referencemateriale. Korrekturlæseren læser oversættelsen på papir, hvis det er muligt, indfører rettelser i den elektroniske fil med registrerede ændringer eller en anden metode til at logge ændringer. Korrekturlæseren udfylder tjeklisten til kvalitetskontrol. Korrekturlæseren sender oversættelsen tilbage til projektlederen, der sender den til oversætteren, som færdiggør den.

Oversætteren indfører de ændringer, han eller hun er enig i, og færdiggør filen. Oversætteren udfører en sidste stave- og kodekontrol, kvalitetskontrol og anden relevant kontrol. Oversætteren udfylder tjeklisten til kvalitetskontrol.

Oversætteren afleverer den færdige fil til projektlederen.

Technology and healthcare

Betalingsoplysninger

Alle købsordremails fra STP indeholder detaljerede faktureringsinstruktioner. STP betaler alle leverandørfakturaer inden for 30 dage fra udgangen af den måned, fakturaen er dateret.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.