Praktikpladser

STP har haft et omfattende praktikantprogram siden 2010.

 

Vi tager nordiske og britiske oversætterstuderende ind både i praktik som et led i deres universitetsgrad, men tilbyder også praktikophold, der er helt uafhængige af universiteterne. Begge typer praktikophold har normalt en varighed på 3-4 måneder. Alle praktikanter hos STP gennemgår samme 1-2 ugers indslusningstræning som vores nye medarbejdere. Eftersom praktikanter som regel har meget lidt erhvervserfaring, vil en god støtte og vejledning hjælpe dem med at forblive motiverede og udvikle sig hurtigt.

Flere oplysninger fås ved at kontakte Anu Carnegie-Brown på Click here to show our email address.

Aftaler

Hvis et praktikophold udgør en del af en universitetsuddannelse, underskriver STP en kontrakt, der er udfærdiget af universitet. Derudover kan STP altid indgå en praktikantoplæringsaftale med praktikanten før starten på praktikopholdet. STP’s aftale beskriver de opgaver, der skal udføres, og de involverede forpligtelser og indeholder også en omfattende hemmeligholdelses- og fortrolighedsklausul.

Retningslinjer

Nøgleprincipperne bag et vellykket praktikophold er, at begge parter forstår deres rettigheder og ansvar og respekterer den anden parts. Desuden er det vigtigt, at der foreligger tydelige processer, transparente bedømmelseskriterier og sporbare arbejdsoptegnelser. Formålet med STP’s praktikpladser er at give praktikanterne en oplevelse, der ligner et virkeligt arbejdsscenarie så meget som muligt, samtidig med at det sikres, at praktikanten vejledes, er under opsyn og støttes hele tiden. Det ene element, som praktikanter hos STP typisk beskyttes mod, er det tidspres og de forventninger til produktivitet, som oversættere normalt udsættes for. Alle praktikophold i STP reguleres i henhold til national lovgivning i Storbritannien.

Bedste praksis

Hos STP opfatter vi vores praktikanter som potentielle fremtidige medarbejdere eller samarbejdspartnere. Vi anvender samme metode til udvælgelse og oplæring, som vi gør, når vi udvælger og oplærer vores medarbejdere. De skal gennemgå en formel ansøgningsproces, bestå en prøveoversættelse eller projektstyringstest, fremlægge referencer og gennemføre en vellykket samtale med os. De får samme oplæring i virksomhedens processer, sproglige retningslinjer, oversættelsesteknologi og brancherelaterede spørgsmål som vores interne medarbejdere. Historisk set har ca. 50 % af praktikophold hos os ført til, at praktikanten er blevet ansat af STP.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.