ELIA Exchange

STP’s driftsleder, Anu Carnegie-Brown, står for koordineringen af et projekt, der hedder ”ELIA Exchange”, som har til formål at forbedre samarbejdet mellem universiteter og oversættelsesfirmaer i Europa.

I februar 2013 fik ELIA mulighed for at give feedback til European Masters in Translation. Det er et samarbejdsprojekt, som blev lanceret i 2006 af Europakommissionen med det formål at styrke oversættererhvervets status i EU. ELIA rådførte sig med sine medlemmer og rapporterede til Europakommissionen, at nyuddannede oversættere ikke er klar til erhvervslivet uden yderligere uddannelse. Det er ikke første gang, branchen er blevet hørt – i 2011 rådførte OPTIMALE-projektet sig med 684 europæiske udbydere af oversættelsestjenester for at få et overblik over kompetencekravene i oversætterbranchen. Dette resulterede i nogenlunde samme feedback.

Branchen har klart indtryk af, at der er afstand mellem det, vi har brug for, og det, de europæiske oversætteruddannelser producerer, og at det er på tide, at universiteterne, de studerende og oversættelsesbureauerne stikker hovederne sammen for at forbedre situationen.

Sådan blev ELIA Exchange-initiativet til. Det er et løbende projekt, der tilstræber:

  • Afhjælpning af frustrationer både på uddannelsesinstitutionerne, for de studerende og i erhvervslivet
  • Kortlægning af, hvordan ELIA-virksomheder samarbejder med den akademiske verden
  • Udfærdigelse af en liste over universiteter, der er interesseret i et samarbejde
  • Identifikation af ELIA-virksomheder, der er villige til at forestå dette samarbejde i forskellige regioner
  • Opmuntring til og smidiggørelse af lokale møder
  • Smidiggørelse af paneuropæisk samarbejde, hvad angår rekruttering og praktikophold

Samarbejdet kan finde sted i tre forskellige sammenhænge:

  • Samarbejde i branchekontekst (studerende og undervisere kommer i praktikophold i oversættelsesbureauer eller aflægger introbesøg hos oversættelsesbureauer, mentorforløb, universitetsdeltagelse i branchekonferencer)
  • Samarbejde i akademisk kontekst (oversættelsesbureauer besøger universiteter, holder foredrag og afholder workshops, påvirker undervisningsindhold, fremmer erhvervet i fællesskab med universiteterne)
  • Samarbejde i forskning (kandidat- og ph.d.-afhandlinger, relevante emner i forbindelse med branchens behov, finansiering, behandlingstider)

Flere oplysninger fås ved at kontakte Anu Carnegie-Brown pr. e-mail.

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.