Vores tilknytning til den akademiske verden

Praktikpladser

STP har haft et omfattende praktikantprogram siden 2010.

Vi tager nordiske og britiske oversætterstuderende ind både i praktik som et led i deres universitetsgrad, men tilbyder også praktikophold, der er helt uafhængige af universiteterne. Begge typer praktikophold har normalt en varighed på 3-4 måneder. Alle praktikanter hos STP gennemgår samme 1-2 ugers indslusningstræning som vores nye medarbejdere. Eftersom praktikanter som regel har meget lidt erhvervserfaring, vil en god støtte og vejledning hjælpe dem med at forblive motiverede og udvikle sig hurtigt.

Læs mere

Universitetsworkshops

STP har et tæt samarbejde med britiske og nordiske universiteter i bestræbelsen på at reducere afstanden mellem det akademiske og kommercielle oversættelsesunivers.

Vi aflægger regelmæssigt besøg på universiteter på åbne dage for at fortælle om forholdene i erhvervslivet eller som et led i en introduktion til branchen, hvor oversættelsesbureauer og freelancere inviteres til at holde foredrag for de studerende. Vi har undervist på hold på kandidatniveau og ved teknologiworkshops i oversættelse på oversættelsesstudier på videregående uddannelser.

Læs mere

ELIA Exchange

STP’s driftsleder, Anu Carnegie-Brown, står for koordineringen af et projekt, der hedder ”ELIA Exchange”, som har til formål at forbedre samarbejdet mellem universiteter og oversættelsesfirmaer i Europa.

Læs mere

© 2016 Sandberg Translation Partners Ltd. Websitet er udviklet af Websites for Translators. Alle rettigheder forbeholdes.